پنجشنبه 16 مرداد 1399
بازگشت
دكتر محمد خزايي
متولد 1340 - نهاوند
دكتراي گرافيك (Ph.D)، (هنر اسلامي) از دانشگاه بيرمنگهام، انگلستان/ 1376
فوق‌ليسانس گرافيك،‌ دانشگاه تربيت مدرس، ايران/ 1370
ليسانس گرافيك، دانشگاه تهران، ايران/1367
سوابق:
دانشيار دانشگاه تربيت مدرس و دانشكده هنر
عضو هيأت علمي دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس از سال1377
استاد مدعو دانشگاههاي: تهران، هنر و الزهرا.
استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس در سال1380
عضو شوراي بررسي و تصويب نشان دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي كشور
مدير گروه گرافيك دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس
عضو مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري از سال 1362
دبير علمي اولين همايش هنر اسلامي/1380
دبير علمي دومين دوسالانه نقاشي جهان اسلام/1381
عضو هيأت داوران جشنواره‌هاو نمايشگاه‌هاي متعدد از جمله دومين دوسالانه نقاشي جهان اسلام،
همايش بين‌المللي خوشنويسي جهان اسلام، نمايشگاه پوستر اسماءالحسني، سوگواره پوسترهاي عاشورايي و...
دبير سومين سوگواره پوسترهاي عاشورايي/ 1387
سردبير كتاب ماه هنر از سال 1384
تأليف كتاب كيمياي نقش/ مجموعه آثار طراحي ايراني از مغول تا آخر صفوي/1367
تأليف هنر اسلامي‌(انگليسي) مجموعه مقالات اولين همايش هنر اسلامي، مؤسسه مطالعات هنر‌اسلامي/ 1382ـ 1999 لندن
شركت و ارائه 25 مقاله در همايش‌هاي هنري و فرهنگي داخلي و خارجي
شركت و ارائه مقاله در كنفرانس بين‌المللي هنر اسلامي هافسترا نيويورك 1996 و ارائه دو مقاله
در سمينار رشته‌هاي هنر در دانشگاههاي انگلستان/ 7ـ1996
چاپ 32 مقاله در مجلات هنري ـ علمي ـ پژوهشي و ژرنال‌هاي بين‌المللي ISI
طراحي دهها نشانه از جمله نشانه‌هاي سازمان سنجش، دانشگاههاي شيراز، شهركرد، زابل، دانشكده‌هاي قم و...
برپايي 6 نمايشگاه انفرادي و حضور در نمايشگاه‌هاي جمعي در داخل و خارج از كشور:
دريافت لوح زرين دستخط امام (ره)/ ديپلم افتخار و مدال يادبود مجتمع هنر و ادبيات دفاع مقدس / 1367
دريافت بورس سه ماهه مطالعاتي خارج از كشور از طرف سومين نمايشگاه دوسالانه گرافيك / 1370