پنجشنبه 16 مرداد 1399
بازگشت
دكتر ايرج اسكندري
متولد 1335ـ تهران
دانشجوي دكتراي پژوهش هنر، دانشگاه هنر/ 1384
کارشناسي ارشد پژوهش هنر،‌ دانشگاه هنر، ايران/ 1374
کارشناسي نقاشي، دانشكده هنرهاي تزئيني، ايران/ 1357
سوابق:
مدير گروه نقاشي دانشكده هنر ـ دانشگاه الزهرا / 1364ـ 1368
مسئول واحد نقاشي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي / 1365ـ1367
مسئول واحد تجسمي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي/ 1369ـ 1372
مدير گروه كارشناسي نقاشي ـ دانشگاه هنر / 1372ـ1377
مدير گروه كارشناسي‌ارشد نقاشي ـ دانشگاه هنر / 1375- 1377
رئيس دانشكده هنرهاي تجسمي و كاربردي دانشگاه هنر / 1376ـ1377
رئيس مجموعه پرديس كرج و قائم‌مقام رئيس دانشگاه هنر / 1377ـ 1379
رئيس دانشكده هنرهاي تجسمي دانشگاه هنر / 1377ـ 1388
برگزاري بيش از 15 نمايشگاه انفرادي و حضور در نمايشگاه هاي متعدد گروهي در داخل و خارج از كشور
عضو پيوسته انجمن هنرمندان نقاش ايران /1378
عضو وابسته فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران /1379ـ1381
عضو شوراي هنري مركز هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد اسلامي /1364
عضو شوراي سياستگذاري پنجمين و ششمين بينال نقاشي معاصر ايران.
عضو شوراي سياستگذاري نظارت بر ساخت مجسمه و يادمانهاي كشور/ 1377ـ1379
عضو شوراي نقاشي ديواري سازمان زيباسازي شهرداري تهران/1385ـ1380
عضو هيات انتخاب اولين، سومين و پنجمين بينال نقاشي معاصر ايران
عضو هيئت انتخاب اولين نمايشگاه بين‌المللي طراحي معاصر ايران
عضو هيئت داوري دومين بينال نقاشي معاصر ايران/ 1372
دبير نخستين بينال بين‌المللي نقاشي جهان اسلام / 1379
دبير دومين و سومين بينال نقاشي معاصر ايران / 1372
دبير جشنواره هنرهاي تجسمي افريقا/ 1386
صاحب امتياز و مدير مسئول آموزشگاه آزاد هنرهاي تجسمي تربقان
تأليف مجموعه طراحي‌هاي ايرج اسكندري
طراحي و اجراي چندين نقاشي ديواري و فضا سازي شهري از جمله نقش برجسته ميدان انقلاب،
کتيبه مسجد شهداي صنعت نفت، مجسمه سنگي «تفکر» (بيروت)، نقاشي ديواري «مادر»
(مركز تفريحي وليعصر)، برج يادمان شهداي صنعت نفت و ...