پنجشنبه 16 مرداد 1399
بازگشت
محمود جوادي پور
متولد 1299 ـ تهران
درجه دكترا از شوراي عالي فرهنگ كشور
ليسانس در رشته نقاشي از دانشكده هنرهاي زيبا ـ دانشگاه تهران
ديپلم از آكادمي هنرهاي زيباي مونيخ در رشته‌هاي نقاشي و گرافيك (آلمان غربي)
عضو پيوسته فرهنگستان هنر
سوابق:
دريافت نشان عالي تجسمي فجر /1388
تدريس در دانشكده‌ها و آموزشگاه‌هاي هنري از جمله دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، هنرستان دختران و
هنرستان كمال‌الملك (تهران)، هنركده هنرهاي تزئيني(تهران) و ...
نماينده وزارت فرهنگ و هنر در شوراي عالي تمبر كشور
نماينده دانشكده هنرهاي زيبا در شوراهاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بنيانگذار اولين مركز هنرهاي تجسمي به نام (آپاداناـ كاشانه هنرهاي زيبا) با همياري دو تن از دوستان
برگزاري ده‌ها عنوان نمايشگاه انفرادي و حضور در بيش از 50 نمايشگاه گروهي داخلي و خارجي
برگزيده جشنواره‌ها و نمايشگاه‌هاي متعدد از جمله برنده طرح 5 تمبر پستي لباسهاي محلي ايران،
برنده جايزه براي طرح آرم شركت ملي نفت ايران، برنده طرح آرم شركت سهامي آباداني تهران پارس،
تقدير‌نامه و جايزه نقدي از شهرداري تهران، لوح سپاس و جايزه نقدي از شهرداري تهران،
لوح سپاس و جايزه نقدي از مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌ مناسبت شركت در چهارمين دو سالانه نقاشي،
لوح سپاس از فرهنگستان هنر براي دومين دو سالانه نقاشي و ...
داراي چندين اثر در موزه هنرهاي معاصر تهران، مجلس شوراي اسلامي ايران، موزه كاخ سعدآباد،
بنياد بن اند ابي‌گري (BEN & ABBY GREY)، سازمان نوسازي شهر تهران و ...
تأليف چندين عنوان كتاب از جمله راهنماي هنر و 5 جلد راهنماي تدريس كتابهاي نامبرده براي
سالهاي اول، دوم و سوم راهنمايي و چهارم و پنجم ابتدايي، كتاب نمدهاي ايران (پژوهش در زمينه نمدهاي منطقه دشت گرگان) و ...
تصوير سازي بيش از 10 عنوان كتاب از جمله ترجيح بند هاتف به سفارش انجمن دوستداران كتاب،
كتاب موش و گربه از عبيد زاكاني، 14 جلد كتاب در زمينه‌هاي علمي، بهداشتي، درسي،
ادبيات فارسي و تاريخي به سفارش صندوق مشترك ايران و آمريكا، كتاب شب فردوسي از استاد بهروز و ...
طراحي بيش از 20 عنوان آرم و نشان از جمله بانك مركزي، شركت ملي نفت، مؤسسه خوارزمي،
انتشارات يونسكو، دانشگاه تهران و ...