پنجشنبه 16 مرداد 1399
جهت دريافت شناسه و رمز خود مي‌بايست كد ملي و پست الكترونيكي خود را كه در زمان ثبت‌نام مشخص نموده‌ايد، در بخش زير وارد نماييد.
  كد ملي: 
  پست الكترونيكي: 
 
اين نرم‌افزار در اختيار دبيرخانه دائمي جشنواره بين‌المللي هنرهاي تجسمي فجر مي‌باشد.